Porady

Dlaczego warto kalibrować i robić przeglądy laserów budowlanych?

dlaczego kalibrowac2

W jakim celu je przeprowadzać?
Kupując sprzęt pomiarowy chcemy, aby służył nam na lata. Aby był niezawodny i wykonywał precyzyjne pomiary powinien przechodzić systematyczną diagnostykę. Gwarantuje ona dobre przygotowanie sprzętu do pracy, a dla nas terminowość wykonanych prac i uniknięcie kosztownych poprawek.
W zakresie codziennej diagnostyki możemy sami ocenić, czy sprzęt działa poprawnie. W tym celu ustawiamy laser na płaskiej, równej powierzchni i wyświetlamy wiązki na ścianie. Zaznaczamy punkty na linii laserowej (w poziomie i/lub pionie). Tą samą czynność wykonujemy po obrócenia lasera o 180°. Zaznaczone punkty powinny się pokrywać z wiązkami laserowymi – w obu pozycjach lasera. Dopuszczalne odchylenie określa parametr dokładności sprzętu. Jeśli odchylenie jest większe niż dopuszczalne w specyfikacji produktu, zlecana jest regulacja (kalibracja lub przegląd).

3 2

Przegląd czy kalibracja?
Kalibracja
jest procesem polegającym na wyregulowaniu parametrów urządzenia pod kątem dokładności pomiarów. W tym przypadku nie jest wymagana ingerencja w wewnętrzne komponenty składowe urządzenia. Celem kalibracji jest poprawność pracy urządzenia zgodnie z parametrami podanymi w specyfikacji.
Przegląd to usługa rozłożona na kilka procesów podczas której urządzenie jest poddawane dogłębnej inspekcji. Oprócz kontroli i regulacji parametrów dokładności sprzętu, sprawdzana jest także poprawność pracy poszczególnych podzespołów wewnętrznych tj. diody laserowej, układu poziomowania, sterowania, rotacji, ładowania, itp. Kontroli poddawane są także wszystkie dołączone akcesoria, tj. czujniki, ładowarki, piloty, uchwyty i inne. Po wykonaniu usługi przeglądu użytkownik uzyskuje pewność, że wszystkie komponenty pracują poprawnie. Należy pamiętać, że niewłaściwa praca nawet najdrobniejszego elementu, niewidocznego na pierwszy rzut oka, może wpłynąć na jakość wykonania naszej pracy. Systematyczne serwisowanie laserów budowlanych zwiększa ich żywotność i daje gwarancję, że sprzęt będzie zawsze gotowy do pracy w dobrej kondycji technicznej.

Kiedy wykonywać kalibrację, a kiedy przegląd? 
Każde urządzenie należy sprawdzać systematycznie. Kalibrację najczęściej wykonuje się wtedy, gdy sprzęt upadł, ale nie widać uszkodzeń mechanicznych. Usługę kalibracji należy też wykonać, gdy zauważymy, że sprzęt nie mierzy dokładnie („przekłamuje”).
Przeglądy zwyczajowo zaleca się wykonywać raz w roku, jeśli sprzęt pracuje w normalnych warunkach i środowiskach, do których jest stworzony. Istnieją jednak sytuacje, gdy urządzenie jest używane w dużo cięższych warunkach, tj. wysokiej wilgotności czy dużego zapylenia. Wówczas sugerowane jest wykonanie przeglądu częściej, np. raz na pół roku. Podobnie powinno się postępować wtedy, gdy urządzenie uległo wypadkowi losowemu np. upadek i podejrzewamy, że elementy w środku mogły się uszkodzić. Skutki takiego zdarzenia mogą nie być od razu widoczne, ale mogą wpłynąć na jakość pomiarów, a w konsekwencji poprawki czyli wydłużony czas wykonania prac oraz straty zniszczonych materiałów budowlanych.

Serwis Nivel System  
Firma posiada Centrum Serwisowe instrumentów pomiarowych gwarantujące najwyższą jakość usług. W ramach Centrum na uwagę zasługuje specjalistyczny park diagnostyczny, w tym dedykowany kolimator do ustawiania laserów wielopłaszczyznowych 3D – Octopus Prime. Jest to bardzo precyzyjne urządzenie wykorzystywane przez największe fabryki na świecie produkujące sprzęt pomiarowy. Zespół 38 kolimatorów kontroluje w jednym czasie ustawienie płaszczyzn w poziomie, w pionie oraz kontroluje kąty miedzy nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma gwarantuje najwyższy poziom kalibracji laserów Nivel System. Dobrze wyposażone zaplecze magazynowe z oryginalnymi częściami zamiennymi, wysoko wykwalifikowany personel i fachowa wiedza specjalistyczna to gwarancja jakości usług. Serwis centralny zlokalizowany w Warszawie połączony jest z siecią regionalnych punktów serwisowych w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Klienci nie muszą w każdym przypadku wysyłać urządzenia do punktu centralnego, lecz mogą skorzystać z pomocy w dogodnej dla siebie lokalizacji.

FB kol4 FB kol2 FB kol1