NIVEL SYSTEM solidny partner

Przedłuż Gwarancję

Teraz masz możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na instrument pomiarowy Nivel System o dodatkowe 12 miesięcy, dzięki czemu uzyskasz 24-miesięczną ochronę zakupionego sprzętu. Aby przedłużyć gwarancję, instrument (posiadający numer seryjny i dokument zakupu) należy zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od jego daty zakupu. Rejestrację dokonuje nabywca (nie sprzedawca – sklep). Podanie nieprawdziwych danych spowoduje brak możliwości skorzystania z przedłużonej gwarancji.

    PODSTAWOWE INFORMACJE    ADRES DO KORESPONDENCJI


    MIEJSCE ZAKUPU    URZĄDZENIE
    *Pola są wymagane