solídny partner

Centrum služieb Nivel System

Aby sme zákazníkom poskytli komplexný a profesionálny servis na svetovej úrovni, systematicky obohacujeme naše laboratóriá o moderné nástroje a vybavenie.

Naši zamestnanci absolvujú školenie v tuzemsku i v zahraničí aby si zlepšili svoje zručnosti a aby sa mohli lepšie starať o Váš prístroj. Nepochybné silné stránky servisného strediska Nivel System, ako sú vybavenie pracovných stredísk, sklad náhradných dielov a veľký servisný tím, umožňujú efektívne a profesionálne vykonávanie opráv a údržby.

K splneniu vašich očakávaní máme k dispozícii aj 6 regionálnych servisných stredísk, ktoré s pomocou našich zamestnancov, v ktorých môžete dať opraviť vaše meracie prístroje.

Ak potrebujete využiť záručný servis, kontaktujte:

Záručné a pozáručné opravy

serwis miasta

Warszawa

Bartycka 22, tel. (22) 632 91 40, serwis@nivelsystem.com

Wrocław

T. Boya-Żeleńskiego 69, tel. (71) 325 25 15, wroclaw@nivelsystem.com

Poznań

J.H. Dąbrowskiego 136, tel. (61) 665 81 71,

Gdańsk

St. Hebanowskiego 72E, tel. (58) 320 83 23, gdansk@nivelsystem.com

Kraków

J. Dekerta 18, tel. (12) 411 01 48, krakow@nivelsystem.com
Octopus Prime

Pokročilý 3D kolimátor

S ohľadom na najvyššiu kvalitu ponúkaných prístrojov sa snažíme poskytovať efektívne a moderné služby. Súvisí to s rozvojom poznatkov, budovaním skladových priestorov a investíciami do parku diagnostických zariadení. Z tohto dôvodu je naša služba poháňaná špecializovaným zariadením najvyššej triedy, zodpovedajúcim najvyšším štandardom presnosti, ktoré majú najväčší výrobcovia meracích prístrojov na svete. Octopus Prime má 38 kamier zaručujúcich presnú kontrolu a kalibráciu prístrojov. Vďaka tomu získavame 100% istotu, že meracie prístroje pracujú správne a predpokladaná presnosť sa premietne do praktických efektov vykonanej práce.

Prehrať video