presné a spoľahlivé

KRÍŽOVÉ
LASERY

  • super viditeľný lúč
  • presná, tenká laserová čiara
  • univerzálna aplikácia
  • spoľahlivý kalibračný systém
    NIVEL 3D Octopus Prime
zvýšte účinnosť stavebných strojov

LASEROVÉ RIADIACE SYSTÉMY

Postarajte sa o bezpečnosť na stavenisku so systémom MC-1D

MC-1D_set (002)

VYBERTE SI SPOĽAHLIVÚ A OVERENÚ ZNAČKU

Skúsenosť

Kvalita a spoľahlivosť

Profesionalita a odbornosť

Inovácia a integrita

Bezpečnosť

Výberom našich produktov získavate dôveru a bezpečnosť

EXPERT odpovedá / EXPERT radí

ZOSTAŇTE V OBRAZE
S MODERNOU
LASEROVOU TECHNOLÓGIOU