Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Spoločnosť TPI Sp. Z o.o. spracováva a spravuje webovú stránku www.old.nivelsystem.com (webová stránka), ktorá je sprístupnená používateľom tejto webovej stránky (používateľom webových stránok). Aby mohol web správne používať, musí si nainštalovať softvér Adobe Reader a Flash Player a nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby podporoval súbory JavaScriptu.

zodpovednosť

TPI Sp. vyhlasuje, že prezentácia výrobkov na webovej stránke nie je ponukou v zmysle poľského občianskeho zákonníka a slúži iba na informačné účely. Obrázky výrobkov / usporiadaní slúžia iba na ilustráciu a ich skutočný vzhľad a farby sa môžu líšiť od fotografií. TPI Sp. si vyhradzuje právo na zmenu niektorých technických parametrov výrobkov a ich vzhľadu. Spoločnosť nezaručuje, že zverejnené technické údaje neobsahujú chyby alebo opomenutia. Zložky usporiadania uvedené na webovej stránke nepredstavujú obchodnú ponuku spoločnosti TPI Sp. zastupuje.

autorské práva

Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva na webovú stránku a jej grafické prvky, ako sú fotografie, kresby, grafika, texty a ďalší obsah, vlastní spoločnosť TPI Sp. Táto webová stránka a všetky jej súčasti sú chránené zákonom na základe týchto právnych aktov:

Poľský zákon zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (štandardný text: Dz.U.00.80.904 v právnom rámci),
Poľský zákon zo 16. apríla 1993 o boji proti nekalej súťaži (Vestník zákonov 93.47.211 v rakve) a
Poľský zákon z 27. júla 2001 o ochrane databáz (Dz.U. 01.128.1402).
Používanie webovej stránky je povolené iba v rozsahu definovanom a definovanom ako oblasť používateľa. Okrem toho sa po prijatí Podmienok používania môže uplatniť prihlasovacia oblasť a jej obsah. Akékoľvek iné použitie tejto webovej stránky vyžaduje zodpovedajúcu písomnú dohodu so spoločnosťou TPI Sp. Z o.o.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s prevádzkou webovej stránky TPI Sp. Z o.o. ako vlastník informácií o užívateľoch webových stránok pochádzajúcich z interaktívnych formulárov webových stránok a dobrovoľne poskytnutých používateľmi. Spracúvajú sa osobné a kontaktné údaje spoločností zaregistrovaných na webových stránkach, ako aj prístupové heslá a prihlasovacie údaje. Informácie obsiahnuté v systémových denníkoch (napr. IP adresa) používa spoločnosť TPI Sp. na technické účely, na ochranu webových zdrojov a na zabezpečenie bezpečnosti webového servera.

IP adresy sa používajú na zhromažďovanie všeobecných štatistík používaných na analýzu charakteristík zobrazenia stránok používateľov stránok. Informácie o používateľovi stránok sa používajú na tieto účely:

  • Zabezpečenie služieb zákazníkom a poskytovanie obchodných služieb,
  • Splnenie záručných podmienok a popredajný servis,
  • Zhromažďovanie názorov zákazníkov na produkty a služby,
  • Vykonávanie prieskumov,
  • Poskytovanie informácií o najnovších produktoch a službách,
  • Organizovanie súťaží a prezentácia propagačných akcií,
  • Preskúmanie žiadostí.
  • Registrácia v oblasti prihlásenia

Registráciou v oblasti prihlásenia sa užívateľ webovej stránky zaväzuje preniesť svoje osobné údaje na registračnom formulári do spoločnosti TPI Sp. odoslať a prijať zásady ochrany osobných údajov.

Vyplnený formulár je základom pre overenie údajov používateľa. Užívateľ dostane svoje individuálne užívateľské ID a príslušné heslo e-mailom na zadanú adresu. Užívateľ môže zmeniť heslo pomocou zodpovedajúcej funkcie v oblasti prihlásenia.

Užívateľ sa zaväzuje, že svoje heslo a ID používateľa nepostúpi tretím stranám.

Správca nezodpovedá za postúpenie hesla a ID používateľa tretím stranám ani za škody, ktoré z toho vyplývajú.

Cookies

Webové stránky www.old.nivelsystem.com používajú „cookies“. „Cookie“ je malý textový súbor, ktorý web odosiela na zariadenie používateľa, napríklad na zhromažďovanie informácií o činnostiach na tejto webovej stránke.

Užívateľ môže zmeniť nastavenia cookies v každom prehliadači, t. určiť, či by mali byť prijaté alebo nie a ako by sa mali vymazať. Ak užívateľ vyššie uvedené nastavenia nezmení, bude akceptovať cookies, ktoré používa webová stránka www.old.nivelsystem.com.

Webové stránky www.old.nivelsystem.com používajú „cookies“ na analýzu prevádzky na webe, na správne zobrazenie webovej stránky v zariadení používateľa a na udržanie prihlásenia v zákazníckej oblasti. Urob to