Spýtajte sa na produkt

Produkt:
*Správcom údajov, ktoré ste poskytli vo formulári osobných údajov, bude spoločnosť 3gon Slovakia s.r.o., IČO: 52367339. Údaje sa spracujú na základe čl. 6 doložka 1 lit. b GDPR na spracovanie dotazu. Dáta sa uložia do databázy správcu. Máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom a opraviť ich, vymazať alebo obmedziť spracovanie alebo právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov - na základe zásad stanovených v čl. 16 - 21 GDPR. Ak sa domnievate, že vaše údaje sa spracúvajú v rozpore so zákonom, budete môcť podať dozornému orgánu sťažnosť. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, je však potrebné na spracovanie dotazu.
Všetky polia sú povinné

Ďakujeme za Váš záujem o našu ponuku. Čoskoro vás budeme kontaktovať. zavrieť.
Close

Produkty

Katalóg výrobkov

Stiahnite si najnovšie katalógy systému Nivel v príslušnej jazykovej verzii

Aktuality

ZAREGISTRUJTE SA

Registráciou získate prístup k technickej dokumentácii zariadení Nivel System

Zaregistrujte sa

Nivel System - O nás

NIVEL SYSTEM je globálna značka poskytujúca profesionálne riešenia merania v stavebníctve, založená v Poľsku. Naša činnosť je založená na mnohoročných skúsenostiach v oblasti dodávok a servisu zariadení do takých odvetví, ako sú stavebníctvo, architektúra, geodézia, priemysel, poľnohospodárstvo atď.

Využívame naše skúsenosti a reagujeme na požiadavky trhu, a preto sú naše výroby založené na mnohých predajcoch z celého sveta, ktorí ponúkajú niektoré z najlepších meracích komponentov (napr. Z Číny, Japonska, Taiwanu, Nemecka, Poľska), vďaka ktorým poskytovať našim zákazníkom moderné trendy v meracej technike.

O nás
Copyright © 2021 Nivel System