W przypadku wielopłaszczyznowych laserów budowlanych można dostrzec nieznaczną różnicę w mocy wyświetlanych wiązek (w pionie i poziomie). Zjawisko to można też dostrzec przy obracaniu lasera wokół własnej osi. Wiązka może nieznacznie się zmieniać – być lepiej lub słabiej widzialna.

Jest to naturalny efekt i wynika z budowy układu laserowego sprzętu. Wiązka światła generowana przez diodę laserową musi przejść przez układ optyczny, w którym jest skupiona. Następnie trafia na pryzmat, gdzie zostaje załamana pod katem 90°. Przekrój wiązki laserowej ma kształt owalu podczas gdy pryzmat jest okrągły. A zatem w miejscu styku z pryzmatem światło nie jest równomiernie rozłożone, czego efektem jest nieznaczna różnica w mocy wyświetlanych wiązek.

 

icon-angle icon-bars icon-times